LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Huumekuolemien määrät ovat lisääntyneet rajusti tänä vuonna

Huumekuolemien määrät ovat lisääntyneet koko 2000- luvun, mutta tänä vuonna niitä on ollut tavanomaista enemmän. Pelkästään Turussa kuoli viisi parikymppistä miestä päihteiden sekakäytöstä aiheutuneeseen myrkytykseen huhtikuun aikana. Poliisin mukaan kaikki Turussa tapahtuneet viimeaikaiset kuolemat liittyivät alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden yliannostukseen tai yhteisvaikutukseen. Vastaavia nuorten huumekuolemia on havaittu Helsingissä jo useampia. Samaa ainetta on tavattu eri puolilla Suomea. Mutta tällä hetkellä varsinkin Turussa huumekuolemien määrät ovat lisääntyneet jopa huomattavasti aikaisempaan verrattuna.

Poliisi ei ole vielä saanut varmuutta kuoleman aiheuttaneesta aineesta mutta epäilee, että kuolemat ovat aiheutuneet Ksalol nimisestä rauhoittavasta lääkkeestä jota on mahdollisesti terästetty vahvalla opioidilla, Fentanyylilla. Fentanyyli on vahva kipulääke, jossa tappava annos on erittäin pieni.

Päihdetyön ammattilaisten havainnot tukevat poliisin epäilyä. Huonossa kunnossa olevat asiakkaat ovat kertoneet käyttäneensä rauhoittavia lääkkeitä, mutta huumeseula testeissä on löytynyt Fentanyyliä.

Päihdetyöntekijöilden havaintojen perusteella A-kliniikkasäätiö varoitti katukaupassa myytävistä rauhoittavista lääkkeistä, joissa on mukana fentanyyliä. Ksalolin lisäksi fentanyyliä olisi lisätty muihinkin alpratsolaamia sisältäviin, katukaupassa laittomasti myytäviin lääkkeisiin.

Fentanyyli on erittäin voimakas opioidi

Fentanyyli on erittäin voimakas opioidi. Se on noin 50–100 kertaa voimakkaampi kuin morfiini. Fentanyyliä käytetään pitkäaikaisten sairauksien, kuten syövän kipujen hoitoon. Fentanyylin annostelu on tarkkaa, sillä sen tappava annos on erittäin pieni.

Fentanyyli voi yhdessä alpratsolaamin kanssa aiheuttaa tottumattomalle käyttäjälle hengityslamasta seuraavan kuoleman. Alkoholi vahvistaa entisestään yhdistelmän vaikutusta sanoo A-klinikan toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja Kaarlo Simojoki

Simojoen mukaan riski myrkytykseen ja jopa kuolemaan on erityisen suuri silloin jos käyttäjä ei tiedä käyttävänsä fentanyyliä. Ennen nukkumaan menoa hän voi näyttää olevan ihan kunnossa. Eikä mukana olleet kaverit välttämättä ymmärrä että näitä aineita käyttänyt on hengenvaarassa nukkumaan käydessään, koska ulospäin hän näyttää olevan ihan kunnossa.

YLE:n uutisissa olevaa lisätietoa fentanyylistä huumeena.

Mitä Ksalol on ja mihin sitä käytetään

Ksalol on rahoittava lääke, jota käytetään normaalisti masennuksen, ahdistuksen ja paniikkihäiriiöiden hoitoon. Ksalolin vaikuttava aine on alpratsolaami, joka katsotaan huumausaineeksi. Alpratsolaami kuuluu bentsodiatsepiineihin.

Nyt Korona-aikana alpratsolaamien käyttö on lisääntynyt itselääkintänä ja huumetarkoituksessa varsinkin nuorten parissa. Myös ihan tavalliset koululaisetkin käyttävät niitä ahdistuksen hoitoon.

Ksalolia ei ole laillisesti myytävänä Suomessa, joten ne on kulkeutunut tänne jostain muualta. Suomessa myytäviä laillisia alpratsolaamiivalmisteita ovat Alprazolam, Alprox ja Xanor. Ksalol-lääkkeen ei kuuluisi sisältää fentanyyliä ollenkaan, joten fentanyyli on lisätty siihen laittomasti.

Turun Sanomien tietojen mukaan Ksalolia salakuljetetaan tällä hetkellä Suomeen merkittäviä määriä. Poliisi varoittaakin huumeidenkäyttäjiä luottamasta siihen, että lääkettä myydään Suomessa katukaupassa tehdasvalmisteisilta näyttävinä levyinä.

Poliisi vetoaa nyt kaikkiin asiasta jotakin tietäviin, jotta hengenvaarallinen aine saataisiin pois katukaupasta.

Jos henkilön sekavuuden tai tajunnantason laskun syyksi epäillään johtuvan päihteistä on tärkeää saada nopeasti tietää mistä myrkytys johtuu. Laajoilla vieritesteillä (huumeseuloilla) voidaan seuloa mitä aineita henkilö on käyttänyt ja tulos selviää muutamassa minuutissa.

Scroll to Top