LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Huumetesti info

Huumetestejä on erilaisia käyttötarkoituksen ja näytetyypin mukaan. Huumetesteillä voidaan mitata huumejäämiä lähes mistä vain, niin virtsa-, sylki-, hius-, hiki-, iho-, veri- pinta- kuin materiaalinäytteistä.

Huume pikatestit ovat helppo, nopea ja luotettava tapa tarkistaa, onko itsellä tai tutkittavalla henkilöllä huumeita elimistössä. Pikatestit ovat nykyään tarkkuudeltaan lähes laboratoriotestien luokkaa. Huume pikatestillä selviää aineen olemassaolo näytteessä, mutta se ei ilmoita huumausaineen pitoisuutta. Pitoisuus voidaan tarvittaessa määrittää laboratoriotestillä.

Aika, jolloin huumeet voidaan havaita huumetesteillä vaihtelee testaustavoittain. Havainta-aikaan vaikuttaa myös huumeen käyttötapa sekä yksilölliset tekijät, kuten ruumiin rakenne ja aineenvaihdunnalliset erot. Myös näytteiden laatu ja mahdolliset manipulaatio yritykset vaikuttavat havainta-aikaan.

Tietoa huumetesteistä

Virtsatesti

Virtsatestillä tarkastetaan onko henkilö käyttänyt huumeita äskettäin tai lähiaikoina. Virtsatesti mittaa huumeista elimistössä muodostuneita ja elimistöön varastoituneita aineenvaihduntatuotteita. Virtsanäytteestä kertaluonteinenkin huumekokeilu säilyy vähintään puoli vuorokautta, joidenkin huumeiden osalta jopa yli viikon käytön jälkeen. Nopeasti häviäviä huumeita ovat esim. kokaiini ja amfetamiinit ja hitaasti häviäviä mm. opiaatit ja kannabis. Huumausaineet esiintyvät virtsanäytteessä suurempina pitoisuuksina ja näkyvät siellä pidempään kuin esim. veri- ja sylkinäytteessä.

Huumetestin tekeminen virtsanäytteestä

Sylkitesti

Sylkitestillä näyte otetaan kielen alta olevasta syljestä. Näkymisajat ovat lyhyemmät kuin virtsatesteillä. Huumesylkitestin manipulointi ei ole niin helppoa, kuin virtanäytteestä tehtävässä testissä, sillä se voidaan tehdä valvotusti . Poliisi käyttää huumesylkitestejä myös liikennevalvonnassa.

Hiustesti

Hiuksista ja karvoista tehtävillä huumetesteillä huumeiden toteamisajat ovat pidemmät (joka 3 kk) kuin muilla testimenetelmillä. Hiustestin manipulointi on myös vaikeampaa. Hiuskemikaalit voivat heikentää tulosta, kuten esim. valkaisuaineet. Hiushuumetestiä käytetään tarkkuuden ja pitkän toteamisjakson vuoksi erityisesti sellaisissa työtehtävissä, joissa päihteiden käytölle on nollatoleranssi.

Hikitesti

Hiestä tehtä huumenäyte kerätään hikilaastarin avulla. Hikitesti ei ole tarkka, mutta sillä selviää käytön laajuus. Siksi sitä käytetään pääasiassa päihteiden käytön pitkäaikaisseurantaan. Testi on myös kallis ja herkkä pilaantumaan. Testin etuna on, että sitä ei ole helppo manipuloida.

Veritesti

Veritesti tehdään, kun halutaan selvittää päihteiden akuuttia käyttöä tai päihtymystilaa. Veressä huumeet ei näy pitkään.. Veritestiä pidetään kaikista tarkimpana keinona päihtymystilan tarkistamiseen. Veritesti tehdään , kun halutaan arvioida elimistössä olevan huumeen määrää, käytettyjä annoksia ja akuuttia päihtymystilaa. Veritesti tutkitaan laboratoriossa.

Jauhe- ja pintanäytetesti

Jauheista- ja sivelynäytteistä tehtävällä testillä etsitään huumausaineita ja niiden jäämiä. Testin voi tehdä materiaaleista, elintarvikkeista tai ympäristöstä. Testi on herkkä ja havaitsee hyvinkin pienet ainejäämät. Testattava kohde voi olla kodin, työpaikan tai koulun tiloista löytynyt epämääräinen jauhepussi tai pilleri.

Viranomaisten tekemät huumetestit

Viranomaiskäytössä tehdyt pikatestit jotka ovat antaneet positiivisen tuloksen on aina varmennettava laboratorioanalyysillä, joka huumeiden osalta on yleisesti massaspektrometriaan perustuva. Varmistuskoe tehdään samasta virtsanäytteestä, kuin pikatestikin. Sylkitestin osalta joudutaan ottamaan veri- tai virtsanäyte.

Yrityksissä tehtävät huumetestit

Työntekijälle ei saa tehdä mitään testejä ilman hänen suostumustaan. Työnhakuvaiheessa työnantaja voi kuitenkin edellyttää luotettavaa selvitystä siitä, että hakija ei käytä huumeita. Koska Suomessa mikään instanssi ei myönnä todistusta siitä, että ei käytä huumeita, ainoa vaihtoehto on suostuminen valvottuun huumetestiin. Ellei suostu, työnantajaa ei voi velvoittaa palkkaamaan ko. työnhakijaa. Monet yritykset pitävät paihteetöntä työssäoloa sekä työntekijän että asiakkaiden turvallisuuden kannalta välttämättömänä ja edellyttävät työsopimusta, jossa suostuminen määräaikaisiin huumetesteihin on selkeästi mainittu. Kieltäytyminen huumetestistä voi olla listattuna myös irtisanomisperusteisiin. Huumetestin voi asettaa myös palkkion tai erivapauksien saamisen ehdoksi. Esimerkiksi rehtori voi edellyttää oppilaalta negatiivista huumetestitulosta luokkaretkelle osallistumiselle.

Lapsille ja opiskelijoille tehtävät huumetestit

Mikäli vanhemmat epäilevät lapsen käyttävän huumeita on asiasta syytä keskustella nuoren kanssa. Vanhemman rohkea puuttuminen antaa nuorelle turvallisuudentunnetta ja viestittää välittämistä. Vuorovaikutustilanteessa vanhemman tulisi olla johdonmukainen ja asiallinen. Kotona tehtävällä huumetestillä voidaan alkuun selvittää onko epäilykselle aihetta. Myös kotona oleva testi voi toimia hyvänä pelotteena ennalta ehkäisevästi mahdollisille huumekokeiluille.

Peruskoululaiselle voidaan tehdä huumetesti, jos terveydenhuollon ammattilaisella on perusteltu syy epäillä huumeidenkäyttöä. Testistä voi kieltäytyä, eikä siitä saisi olla seuraamuksia oppilaalle, mutta käytännössä epäily jää olemaan, ja testistä kieltäytymisestä jää merkintä nuoren asiakirjoihin.

Korkeakouluilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla on oikeus pyytää huumetestiä mikäli syntyy epäily siitä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai riippuvainen huumeista ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Todistuksen saa antaa ainoastaan lääkäri, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja THL:n  koulutuksen \”Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa\”  tai muun vastaavan koulutuksen.

Opiskelijalle annetaan todistus, jonka hän toimittaa oppilaitokseen. Todistuksessa otetaan kantaa siihen, onko opiskelija käyttänyt huumetta muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.’

Huumetestauksen aikarajoja

Huumetestin tekemisen aikarajaan vaikuttaa useat tekijät ja siksi aikarajat ovat suuntaa antavia.

Lue myös artikkeli: Tietoa huumetesteistä mm. koska ja kenen toimesta saa testata

Testerit valikoimista löytyy kattava valikoima yksittäisiä huumetestejä sekä useamman aineen huumeseuloja yksityis- ja ammattikäyttöön. Samoja testejä käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset ja viranomaiset eri puolilla Eurooppaa.

Scroll to Top