LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Vesijohtoverkoston vaikutus talousveden laatuun

Vesiputkien kunto

Lähtökohtaisesti Suomessa kaupungeissa ja kunnissa veden laatu on ollut hyvää ja täyttänyt talousvesiasetuksen vaatimukset siitä huolimatta, että Suomen vesijohtoverkosto on päässyt pahasti rapistumaan.

Valitettavasti putkirikkojen ja vedenjakelun katkokset ovat lisääntyneet ja veden keittokehoituksia ja käyttökieltoja annetaan jo nyt viikottain eri puolella Suomea.

Vesijohtoverkoston kunto

Suomessa toimii 1 100 vesihuoltolaitosta ja niiden lisäksi sadat vesiosuuskunnat. Saneeraustarve kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina erityisesti pienemmissä ja maaseutumaisissa kunnissa.

Pääosa Suomen vesijohto- ja viemäriverkosta on rakennettu 1960-80-luvuilla. Vanhimmat verkoston osat ovat yli sata vuotta vanhoja. Vesijohtoverkosto on 107 000 kilometriä ja siitä 6% eli 6000 kilometriä on erittäin huonokuntoista. Vastaavasti viemäriverkostoa on 50000 km ja siitä 12% on erittäin huonossa kunnossa eli yhteensä 12000 km huonokuntoista putkistoa. Tämän päälle tulee vielä kiinteistöjen omalla vastuulla olevat tonttijohdot, jotka alkavat olemaan tiensä päässä. Joten korjausvelkaa on kertynyt.

Tiedot perustuvat ROTI 2019-raporttiin, jossa puolueettomat asiantuntijat arvioivat rakennetun omaisuuden tilaa.

Veden laadun seuranta

Vaikka veden laatua seurataan jatkuvasti voi vesijohtoverkostoon päästä bakteereja tai muita vierasperäisiä aineita. Vesilaitoksella mittaukset voivat olla ok, mutta epäpuhtauden ovat voineet päästä vesijohtoverkkoon putkirikon yhteydessä. Ongelma huomataan usein vasta sitten kun jollain alueella sairastuu useampi ihminen johonkin tautiin.

Onneksi kunnat ovat alkaneet tiedottamaan näistä ongelmista heti kun ovat tiedostaneet ongelman. Ehkä Nokia tapauksesta on opittu jotain?

Kansallinen vesihuoltouudistus

Vesihuoltouudistusohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut 2030 mennessä. Saada eri toimijat yhteistyössä kehittämään ja korjaamaan vesihuoltosektria siten että korjausvelka saadaan selätettyä. Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma

Miten määritellään turvallisen talousveden laatu

Ihmiselle turvallisen talousveden laadun määrittelyn lähtökohtana on, että talousveden käyttö tavanomaisina määrinä ei aiheuta haittaa terveydelle. Talousvedessä esiintyvien, ihmisille haitallisten aineiden, enimmäisarvot asetetaan tällä perusteella. Nämä pitoisuudet eivät kuitenkaan ole veden käsittelyn tavoitepitoisuuksia vaan talousvedessä näiden aineiden määrän tulisi olla niin vähäinen kuin on yleensä mahdollista. Talousvesiasetuksen soveltamisohjeesta löytyy mikrobiologisten (bakteerit, virukset, alkueläimet) ja kemiallisten aineiden raja-arvoja, joiden ylittyessä sairastumisriski on suuri.

Talousveden laadun voit testata myös itse

Testerien Veden laatutestit osastolta löydät vesitestejä aina helposti itse suoritettavasta kotitestistä laboratoriotestiin asti.

Scroll to Top