LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Talousveden laadun muutoksia mittaamaan on kehitteillä älyanturi

Tampereen yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu,  ja ColloidTek kehittävät yhdessä mittaus- ja anturiteknologiaa, millä voidaan havaita talousveden laadussa tapahtuvat muutokset reaaliaikaisesti. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää kustannustehokas ratkaisu veden laadun hallintaan ja siihen liittyvien riskien vähentämiseen suoraan vesiverkostoon kytkettävillä anturiteknologioilla. Anturi havaitsee ongelmat ja haitalliset muutokset veden laadussa nopeasti esimerkiksi veden likaannuttua. Tieto nopeuttaa vedenjakelusta vastuussa olevien tahojen tiedonsaantia, ja he voivat alkaa toimia ongelman poistamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Mittaus perustuu radiotaajuuskentässä tapahtuvien muutosten mittaukseen. Radiokentän muutosten perusteella voidaan selvittää, mihin fysikaalisiin muutoksiin nesteessä ne liittyvät. Jatkossa on mahdollista koneoppimista hyödyntäen määrittää tarkasti ja nopeasti, mikä nesteessä on muuttunut ja mikä on aiheuttanut muutoksen. Käytännössä antureita voisi olla eri puolilla vesijohtoverkkoa, ja ne keräisivät jatkuvasti tietoa ja antaisivat hälytyksiä muutoksista. Näin voitaisiin välttyä suuremmilta tautiepidemioilta. Tällä hetkellä saadaan jo selville ilman lisätutkimuksia, onko putkistossa sakkaa tai esimerkiksi kemikaalipitoisuuden nousua. Hankkeessa tutkimme, mihin suuntaan tätä halutaan suunnata ja rakennamme prototyyppiä, sanoo ColloidTekin toimitusjohtaja Matti Järveläinen. Hyvä juoma- ja talousveden laatu on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta aivan välttämätöntä.Siksi on tärkeää testata veden laatu, suositus on vähintään joka kolmas vuosi. Veden laatutestit osastolta löydät tarpeelliset testit helposti itse suoritettavasta kotitestistä laboratoriotestiin asti.    
Scroll to Top