LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Terveysteknologian avulla voidaan parantaa oman terveyden seurantaa ja terveydenhuollon laatua

Terveys- ja bioteknologia tai biotekniikka on nopeasti kasvava ja jatkuvasti kehittyvä ala, joka yhdistää tekniikkaa, luonnontieteitä ja biologiaa uuden teknologian luomiseksi. Teknologian merkitys kasvaa tulevaisuudessa edelleen uusien sovelluksien myötä, sillä niiden avulla voidaan lisätä ihmisten, yhteiskuntien ja ympäristön hyvinvointia. Diagnostiikan kehityksessä näkyy maailmanlaajuinen pyrkimys tuoda lääketieteellinen diagnostiikka mahdollisimman lähelle potilasta ja osaksi käytännön hoitotoimenpiteitä lääkärin vastaanotolla, ambulanssissa tai jopa potilaan kotona. Tästä syntyvät säästöt ja hoidon laadun paraneminen erityisesti ennaltaehkäisevän hoidon saralla ovat ilmiselvät. Älykellot ovat oiva esimerkki siitä miten niitä voidaan hyödyntää välittämään tietoa käyttäjän kropan  toiminnoista ja kunnosta. Ne mittaavat unen laatua, sykettä, verenpainetta ym. terveyteen liittyviä tekijöitä. Haasteena on saada ihmiset tulkitsemaan älylaitteiden tuottama terveysdatan oikein, ettei jokainen hiemankin poikkeava lukema aiheuttaisi laitteen kantajalle stressiä ja ahdistusta ja saisi hänet ryntäämään paniikissa päivystykseen tai vastaanotolle. Juttu Turun Sanomissa Älykellot hälyttävät pian aivohalvauksen vaarasta Mikä data on relevanttia käyttäjälleen. Terveydentilan analysointipalvelun voisi hyvin ulkoistaa. Koneäly tuottaisi datan perusteella käyttäjälleen selkokielisesti terveydentilan raportit ja ohjaisi käyttäjää tekemään oikeanlaisia ratkaisuja. Hyvinvointianalyysi auttaa määrittämään, mitkä asiat yksilön elintavoissa parantavat tai heikentävät hänen hyvinvointiaan. Älylaitteesta kertynyt data ja koneäly auttaisi myös lääkäriä tekemään oikeita hoitosuunnitelmia. Elämäntavat ovat yhteydessä valtaosaan terveydenhoidon kustannuksista. Terveysteknologian avulla sote kustannuksia saataisiin pienennettyä. Terveydenhuollon painopiste pitäisi mennä ennaltaehkäisyyn ja elämänlaadun parantamiseen eikä siihen, että hoidetaan ihmisiä vasta kun he ovat sairastuneet  Rahaa pitäisi käyttää silloin, kun ihmiset ovat terveitä.
Scroll to Top