LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Kodin mikrobitestit

mikrobitestin tekeminen

Mikrobikasvuston havaitsevat kodin mikrobitestit ovat kätevä ja edullinen tapa selvittää johtuuko huono sisäilma mahdollisesta rakennuksessa olevasta kosteusongelmasta. Rakenteissa olevat mikrobit (bakteerit, levät, alkueläimet, hiivat, homeet ja virukset) ovat usein syynä huonoon sisäilmaan.

Mikrobiongelmaa voi epäillä, kun näkyy muutoksia materiaalien tai rakenteiden pinnoilla tai sisäilmassa esiintyy tunkkaista, maakellarimaista, imelää tai selvää homeen hajua. Mikrobiongelmat eivät aina ole selkeästi havaittavissa, mutta ne voi ilmetä allergisena oireiluna.

Sisäilman mikrobit voidaan tunnistaa ilma- tai pintanäytteistä. Itse tehtävät sisäilmatestit ovat helppo tehdä ilman ammattilaisen apua ja niistä saadun tuloksen perusteella voidaan päättää jatkotutkimuksista.

On myös hometestipaketteja, joissa näyte otetaan itse ja se lähetetään laboratorioon analysoitavaksi.

Mikrobitesti ilmanäytteestä

Sisäilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat olosuhteiden ja vuodenaikojen mukaan ja pelkällä sisäilmanäytteellä ei voi luotettavasti saada oikeita tuloksia mikrobien esiintymisestä tai rakennuksen kosteusvaurioista. Rakenteissa oleva mikrobivaurio ei aina näy ilmanäytteiden tuloksissa. Ilmasta otettu näyte kertoo vain sen hetken tilanteen rakennuksen ilmatilassa olevasta microbeista, eikä ilmanäytteiden perustella ei voida tehdä johtopäätöksiä mikrobien lähteestä.

Mikrobihaitan toteamiseksi (Asumisterveysasetus §20) ilmanäytteestä tarvitaan 6-vaiheimpaktorilla otetun ilmanäytteen analysointi ja myös muuta näyttöä jotta toimenpideraja ylittyisi eli rakennuksessa todettaisiin mikrobikasvustoa.

Mikrobitesti pintanäytteestä

Pintanäytteellä voidaan todeta, onko rakenteissa mikrobikasvustoa. Pintanäytteellä voidaan tarkemmin paikallistaa ongelmakohdat ilmanäytteeeseen verrattuna. Pintanäytteiden kerääminen tapahtuu painamalla petrimaljan sisällä oleva geeli vasten testattavaa pintaa, jonka jälkeen kansi suljetaan ja näytettä säilytetään 4-8 vuorokautta huoneenlämmössä, jonka jälkeen voidaan silmämääräisesti todeta elinvoimaisten mikrobikasvustojen määrä näytteessä. Tarvittaessa näyte voidaan toimittaa laboratorioon
lajimääritystä varten. Tällöin selviää, onko näytteessä kosteusvaurioon viittavia homelajeja vai ulkoilmassa yleisesti esiintyviä mikrobilajeja.

Homeet havaitseva pintanäyte

V8 hometestin tartuntageeli (juice penicillene strepromycine agar) ilmaisee rakenteissa
olevan homekasvun.

Bakteerit ja sädesienet havaitseva pintanäyte

Bakteereja ja sädesientä varten on oma tartuntageeli (tryptic sou agar), joka ilmaisee useimpien pinnalla esiintyvien Gram-positiivisten ja Gram-negatiivisten bakteerien määrän sekä aktiinobakteerit eli sädesienet.
Samaista testiä voidaan käyttää siivouksen ja pintojen desinfioinnin tason seuraamiseen.

Hometalkoot -sivusto tarjoaa kattavaa ja käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä.

Scroll to Top