Veden laatu voi vaihdella vesijohtoverkoston sisällä

talousvesi

Lähtökohtaisesti Suomessa kaupungeissa ja kunnissa veden laatu on hyvää ja täyttävät talousvesiasetuksen vaatimukset. Vaikka veden laatua seurataan jatkuvasti voi vesijohtoverkostoon päästä bakteereja tai muita vierasperäisiä aineita. Mittaukset vesilaitoksella voivat olla ok, mutta jossain kohtaa vesijohtoverostoa tilanne voi olla toinen. Ongelma huomataan usein vasta sitten kun jollain alueella on useampi ihminen sairastunut johonkin tautiin.

Onneksi kunnat ovat alkaneet tiedottamaan näistä ongelmista heti kun ovat tiedostaneet ongelman. Ehkä Nokia tapauksesta on opittu jotain. Nyt osassa Pyhärannan vesijohtoverkkoa on havaittu suolistoperäisiä mikrobeja enterokokkibakteereita ja siitä uutisoitiin jopa Ylen sivuilla.

Ihmiselle turvallisen talousveden laadun määrittelyn lähtökohtana on, että talousveden käyttö tavanomaisina määrinä ei aiheuta haittaa terveydelle. Talousvedessä esiintyvien, ihmisille haitallisten aineiden, enimmäisarvot asetetaan tällä perusteella. Nämä pitoisuudet eivät kuitenkaan ole veden käsittelyn tavoitepitoisuuksia vaan talousvedessä näiden aineiden määrän tulisi olla niin vähäinen kuin on yleensä mahdollista. Talousvesiasetuksen soveltamisohjeesta löytyy mikrobiologisten (bakteerit, virukset, alkueläimet) ja kemiallisten aineiden raja-arvoja, joiden ylittyessä sairastumisriski on suuri. Testerien Veden laatutestit osastolta löydät vesitestejä aina helposti itse suoritettavasta kotitestistä laboratoriotestiin asti.