LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Lääkkeiden väärinkäyttö on yleistä

Huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttö ei ole Suomessa enää vähäistä muihin Euroopan maihin verrattuna. Nykyään se koskettaa jo suurta osaa suomalaisista. Kyselyiden perusteella 800 000 suomalaista on kokeillut jotain huumetta, joka on suuri määrä maan väkilukuun suhteutettuna. Turussa yli 200 päihdeyksiköiden asiakasta vastasi keväällä 2018 toteutettuun päihteiden käyttöön liittyvään kyselyyn. Heistä useimmat käyttivät eri päihteitä. Tutkimuksen perusteella voi sanoa, että lääkkeillä on suuri vaikutus päihdeongelmiin. Kyselyyn vastanneista käyttivät: 81% tupakkaa 69% alkoholia 48% bentsodiatsepiineja 47% amfetamiinia 46% kannabista 40% Metamfetamiinia Kyselyn tuloksissa on huomioitava, että tulokset ovat päihteiden käyttäjiltä ja vain murto-osa päihteidenkäyttäjistä on päihdehuollon piirissä. Bentsodiatsepiini on lääkeaine, jota käytetään esimerkiksi unilääkkeenä. Myös kipulääkkeenä käytettävän buprenorfiinin väärinkäyttö oli vastaajien keskuudessa yleistä. Lääkeaine tunnetaan paremmin nimikkeillä Subutex ja Suboxone. Myös muiden mieliala- ja kipulääkkeiden väärinkäyttö on vastaajien keskuudessa yleistä. Suomessa amfetamiinin käyttö on tavallisempaa kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nyt uutena ilmiönä on havaittu metamfetamiinin käytön nopea lisääntyminen. ”THL:n jätevesi tutkimusten tuloksista voidaan havaita, että vuoden 2016 aikana metamfetamiinin käyttö lisääntyi voimakkaasti useissa Suomen kaupungeissa, myös Turussa. Korkeimmat pitoisuudet Turussa mitattiin vuoden 2016 loppupuolella kerätyistä jätevesinäytteistä, minkä jälkeen pitoisuudet kääntyivät laskuun, mikä on hyvä asia sillä metamfetamiinin terveyshaitat ovat laajemmat ja vaikeammat, kuin on muilla huumausaineilla. Metamfetamiini aiheuttaa sydän- ja verenkiertoelimistön kuormittumista muun muassa verenpainetta nostamalla ja suonia supistamalla aiheuttaen sydän- ja aivoinfarkteja sekä verenvuotoja erityisesti kallon sisällä. Turussa ruiskuhuumeiden käyttäjille suunnatun terveysneuvontapiste Millin mukaan buprenorfiini on asiakkaiden yleisin päivittäin käytetty päihde.  Bentsodiatsepiinin käyttö asiakkaiden keskuudessa on vähentynyt. Se saattaa johtua siitä, etteivät lääkärit enää kovin helpolla kirjoita reseptejä, kun tiedostavat siitä syntyvät ongelmat. Ruiskuhuumeiden käyttäjien keski-ikä on noussut 10 vuoden aikana 28v uodesta 36 vuoteen. Hiv-infektiot ovat Turun seudulla vähentyneet, mutta C-hepatiitti on merkittävä ongelma suonensisäisten huumeiden käyttäjien parissa. Maksaongelmat ja C-hepatiitti ovat yleisimmät sairauden mihin päihteiden käyttäjät kuolevat. Milli on matalan kynnyksen neuvontapiste ruiskuhuumeita käyttäville ja heidän läheisilleen. Tarkoituksena ennaltaehkäistä infektioiden ja tartuntojen leviäminen.
Scroll to Top