Testerit valikoimissa on kattava valikoima huumetestejä yksityis- ja ammattikäyttöön. Nopea ja anonyymi postitoimitus

Virtsatesti

Virtsatestillä tarkastetaan onko henkilö käyttänyt huumeita äskettäin tai lähiaikoina. Virtsatesti mittaa huumeista elimistössä muodostuneita ja elimistöön varastoituneita aineenvaihduntatuotteita. Virtsanäytteestä kertaluonteinenkin huumekokeilu säilyy vähintään puoli vuorokautta, joidenkin huumeiden osalta jopa yli viikon käytön jälkeen. Nopeasti häviäviä huumeita ovat esim. kokaiini ja amfetamiinit ja hitaasti häviäviä mm. opiaatit ja kannabis.

Sylkitesti

Sylkitestillä näyte otetaan vanupuikolla suusta. Näkymisajat ovat lyhyemmät kuin virtsatesteillä.

Viranomaisten tekemät huumetestit

Viranomaiskäytössä tehdyt pikatestit jotka ovat antaneet positiivisen tuloksen on aina varmennettava laboratorioanalyysillä, joka huumeiden osalta on yleisesti massaspektrometriaan perustuva. Varmistuskoe tehdään samasta virtsanäytteestä, kuin pikatestikin. Sylkitestin osalta joudutaan ottamaan veri- tai virtsanäyte.

Yrityksissä tehtävät huumetestit

Työntekijälle ei saa tehdä mitään testejä ilman hänen suostumustaan. Työnhakuvaiheessa työnantaja voi kuitenkin edellyttää luotettavaa selvitystä siitä, että hakija ei käytä huumeita. Koska Suomessa mikään instanssi ei myönnä todistusta siitä, että ei käytä huumeita, ainoa vaihtoehto on suostuminen valvottuun huumetestiin. Ellei suostu, työnantajaa ei voi velvoittaa palkkaamaan ko. työnhakijaa. Monet yritykset pitävät paihteetöntä työssäoloa sekä työntekijän että asiakkaiden turvallisuuden kannalta välttämättömänä ja edellyttävät työsopimusta, jossa suostuminen määräaikaisiin huumetesteihin on selkeästi mainittu. Kieltäytyminen huumetestistä voi olla listattuna myös irtisanomisperusteisiin. Huumetestin voi asettaa myös palkkion tai erivapauksien saamisen ehdoksi. Esimerkiksi rehtori voi edellyttää oppilaalta negatiivista huumetestitulosta luokkaretkelle osallistumiselle.

Lapsille ja opiskelijoille tehtävät huumetestit

Mikäli vanhemmat epäilevät lapsen käyttävän huumeita on asiasta syytä keskustella nuoren kanssa. Vanhemman rohkea puuttuminen antaa nuorelle turvallisuudentunnetta ja viestittää välittämistä. Vuorovaikutustilanteessa vanhemman tulisi olla johdonmukainen ja asiallinen. Kotona tehtävällä huumetestillä voidaan alkuun selvittää onko epäilykselle aihetta. Myös kotona oleva testi voi toimia hyvänä pelotteena ennalta ehkäisevästi mahdollisille huumekokeiluille.

Peruskoululaiselle voidaan tehdä huumetesti, jos terveydenhuollon ammattilaisella on perusteltu syy epäillä huumeidenkäyttöä. Testistä voi kieltäytyä, eikä siitä saisi olla seuraamuksia oppilaalle, mutta käytännössä epäily jää olemaan, ja testistä kieltäytymisestä jää merkintä nuoren asiakirjoihin.

Korkeakouluilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla on oikeus pyytää huumetestiä mikäli syntyy epäily siitä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai riippuvainen huumeista ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Todistuksen saa antaa ainoastaan lääkäri, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja THL:n  koulutuksen \”Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa\”  tai muun vastaavan koulutuksen.

Opiskelijalle annetaan todistus, jonka hän toimittaa oppilaitokseen. Todistuksessa otetaan kantaa siihen, onko opiskelija käyttänyt huumetta muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.’

Huumetestauksen aikarajoja

Huumetestin tekemisen aikarajaan vaikuttaa useat tekijät ja siksi aikarajat ovat suuntaa antavia.