LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – niin koti- kuin ammattikäyttöön

LAAJA VALIKOIMA LAADUKKAITA TERVEYSTESTEJÄ – helposti ja nopeasti

Fentanyyli: Euroopan Uusi Huumekriisi Kolkuttaa Ovelle

Fentanyyli monen huumekuoleman takana

Euroopan huumemarkkinoilla on aistittavissa synkkiä pilviä, kun fentanyyli ja muut synteettiset opioidit uhkaavat levitä nopeasti Eurooppaan Yhdysvaltojen opioidikriisi on ollut varoittava esimerkki, mutta huumeongelma ei ole jäämässä Atlantin taakse. Asiantuntijat ja viranomaiset ovat yhä huolestuneempia siitä, että Eurooppa saattaa joutua kohtaamaan samanlaisen opioidiepidemian kuin Yhdysvallat. Viime aikoina Virossa ja Ruotsissa on havaittu useita fentanyylin aiheuttamia kuolemia, ja vaaran odotetaan rantautuvan myös Suomeen.

Fentanyylin Vaarat

Fentanyyli on synteettinen opioidi ja reseptilääke, jota määrätään kovista kivuista kärsiville syöpä- ja muille vakavasti sairaille potilaille. Sitä käytetään myös anestesiassa. Tämä huume on sata kertaa vahvempaa kuin morfiini, mikä tekee siitä erittäin vaarallisen. Pienikin määrä, jopa kaksi milligrammaa, voi olla tappava. Tämän takia fentanyylillä terästetyt huumeet ovat halvempia, koukuttavampia ja vaarallisempia.

Fentanyylin vaarallisuus johtuu sen äärimmäisestä potentista ja nopeasta vaikutuksesta. Koska fentanyyli sitoutuu aivojen opioidireseptoreihin paljon tehokkaammin kuin morfiini, se aiheuttaa nopeasti voimakkaan euforian tunteen, mikä lisää riippuvuuden riskiä. Tämä huume on erityisen vaarallinen, koska sitä sekoitetaan usein muihin huumeisiin käyttäjän tietämättä. Käyttäjä ei siis tiedä ottamansa aineen todellista vahvuutta, mikä johtaa helposti yliannostukseen ja kuolemaan.

Yliannostuksen riskiä lisää myös se, että fentanyyli vaikuttaa hengitykseen lamauttavasti. Yliannostustilanteessa hengitys voi hidastua tai pysähtyä kokonaan, mikä aiheuttaa vakavan hapenpuutteen ja voi johtaa kuolemaan muutamassa minuutissa ilman nopeaa apua. Pelastustoimenpiteissä käytettävä naloksoni voi kumota opioidien vaikutuksen, mutta fentanyylin tapauksessa annoksia tarvitaan usein enemmän kuin muiden opioidien yliannostuksissa.

Fentanyylin ongelmat eivät rajoitu pelkästään sen käyttöön lääkkeenä tai laittomana huumeena. Internetin ja sosiaalisen median alustojen kautta fentanyyliä sisältävien väärennösten tilaaminen on erittäin helppoa. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, mikä näkyy myös huumekuolemissa. Moni nuori tilaa lääkkeitä ja huumeita verkosta tietämättä, että ne voivat sisältää tappavia määriä fentanyyliä. Tullin rikostutkinnan päällikkö ja valvontajohtaja Hannu Sinkkonen huomauttaa, että valtaosa näistä tilauksista tulee epäluotettavilta ”huuhaa-sivustoilta”, jotka eivät ole oikeiden apteekkien sivustoja, vaan pelkkiä myyntipaikkoja, joissa kaupitellaan lääkkeitä. Vaikka nämä sivustot saattavat näyttää virallisilta, ne eivät kuitenkaan ole sitä. Sinkkonen korostaa, että tällaiset sivustot eivät ole luotettavia ja voivat johtaa vaarallisten aineiden leviämiseen. 【MTV】

Yhdysvaltojen Kriisi

Yhdysvalloissa fentanyyli on aiheuttanut tuhoa ennennäkemättömällä tavalla. Viime vuonna, 2023, noin 75 000 ihmistä kuoli synteettisten opioidien (fentanyyli) yliannostukseen. Fentanyylin yliannostukset ovat nousseet 18–45-vuotiaiden yleisimmäksi kuolinsyyksi, ohittaen itsemurhat ja auto-onnettomuudet. Fentanyylin uhrit ovat yhä nuorempia, ja somealustat levittävät huumavia reseptilääkkeitä, jotka ovat usein fentanyyliä sisältäviä väärennöksiä. Huumeiden ja lääkeväärennösten tilaaminen netistä ja some-alustojen kautta on helppoa. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, mikä näkyy myös huumekuolemissa. Nuoret ovat niin oma-aloitteisia, että he löytävät keinot tilata huumeita ja lääkeväärennöksiä verkosta, mikä voi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin.

Euroopan Tilanne

Euroopan tilanne ei ole vielä yhtä vakava kuin Yhdysvalloissa, mutta asiantuntijat varoittavat, että se on vain ajan kysymys. Vuonna 2022 fentanyylin tapaiset huumeet tappoivat EU:n alueella 163 ihmistä, ja määrä on kasvussa. Opioidit olivat osallisena huumekuolemissa vuonna 2022 seuraavasti: Suomi 80,8 %, Ruotsi 85,8 % ja Viro 89,7 %. Viranomaiset varoittavat, että järjestäytyneet rikollisryhmät ovat alkaneet levittää fentanyyliä Euroopassa.

Vuonna 2022 Pohjoismaissa ja Baltian maissa raportoitiin synteettisten opioidien saatavuuden kasvusta ja niihin liittyvistä haitoista, mukaan lukien huumeisiin liittyvistä kuolemista. Alustavat tiedot vuodelta 2023 vahvistavat tämän trendin jatkuvan. Aikaisemmin huolenaiheina ovat olleet erityisesti fentanyylijohdannaiset, kuten erittäin voimakas karfentaniili, jota takavarikoidaan edelleen joissakin EU-maissa. Viime vuosina Euroopassa on kuitenkin havaittu myös nitatseeneja, jotka ovat erittäin voimakkaita opioideja ja johdettu 2-bentsyyli-bentsimidatsolista. Yleisimmät nitatseeneina tunnistetut aineet ovat protonitatseeni, metonitatseeni ja isotonitatseeni.

Huumeiden Virtaus Aasiasta

Monet Euroopassa käytetyt huumausaineet tulevat Aasiasta. Kiina on yksi Yhdysvaltoihin salakuljetetun fentanyylin pääasiallisista lähtömaista, ja sama reitti uhkaa myös Eurooppaa. Suomessa on havaittu 134 erilaista huumaavaa ainetta, joista suurin osa on muuntohuumeita. Sinkkosen mukaan Suomeen tulee erittäin paljon huumausaineita Kaukoidästä, erityisesti Kiinasta ja Intiasta, jotka ovat suuria lääketeollisuuden maita.

Nuorten Huumekuolemat Suomessa

Nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet Suomessa hälyttävästi. Vuonna 2022 Suomessa menehtyi 79 alle 25-vuotiasta huumausaineiden aiheuttaman myrkytyksen seurauksena. Kaiken kaikkiaan lähes 300 nuorta, iältään 10–25-vuotiasta, kuoli viime vuonna. Heistä lähes puolen kuolemissa havaittiin viitteitä huumeiden käytöstä. Alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa Suomi on jo Euroopan kärkimaita. Vaikka Suomeen tilataan netin kautta reseptilääkkeitä ulkomailta, niistä ei ole vielä löytynyt fentanyyliä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tilanne pysyisi muuttumattomana.

Huumeiden ja lääkeväärennösten tilaaminen netistä ja some-alustojen kautta on helppoa. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, mikä näkyy myös huumekuolemissa. Nuoret ovat niin oma-aloitteisia, että he löytävät keinot tilata huumeita ja lääkeväärennöksiä verkosta, mikä voi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin.

Vastatoimet Euroopassa

Euroopan unioni on ryhtynyt toimenpiteisiin estääkseen Yhdysvaltojen kaltaisen kriisin syntymisen.

Euroopan unionin perustama uusi virasto, European Union Drugs Agency (EUDA), pyrkii vahvistamaan EU valmiuksia huumeongelmien torjunnassa. Virasto keskittyy huumeisiin liittyvän valmiuden parantamiseen neljän päätoimen kautta: ennakoimalla, varoittamalla, reagoimalla ja oppimalla.

Huumevirastolle on korvamerkitty yli 200 miljoonaa euroa, joilla rahoitetaan tiukempaa rajavalvontaa nykyaikaisemmilla välineillä. Lisäksi Europol tiivistää yhteistyötään Yhdysvaltain kanssa saadakseen paremmat tiedot huumekaupan saralla toimivista rikollisjärjestöistä.

Johtopäätökset

Euroopan huumekriisi on vakava uhka, johon on suhtauduttava äärimmäisen vakavasti. Fentanyylin leviäminen on pysäytettävä ennen kuin se saavuttaa saman mittakaavan kuin Yhdysvalloissa. Yhteistyö ja tiukat valvontatoimet ovat avainasemassa tämän vaaran torjumisessa. Asiantuntijat ja viranomaiset ovat yhtä mieltä siitä, että Eurooppa ei voi välttää tätä kriisiä, ellei ryhdytä ripeisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin. Fentanyylin uhka on todellinen, ja siihen on reagoitava välittömästi.

Lähteet:

  • MTV Uutiset, ”Fentanyyli kylvää kuolemaa jo Virossa ja Ruotsissa – vaaran odotetaan jalkautuvan myös Suomeen”
  • European Union Drugs Agency (EUDA): European Drug Report 2024
Scroll to Top